Posts Tagged ‘duch święty’

Do podstawowych czynności liturgicznych zalicza się: składanie ofiar, modlitwa, oczyszczenia oraz ablucje, jak również pozostałe formy oddawania czci bóstwom i wybranym świętym. Liturgia chrześcijańska ma za zadanie pokazywać wiarę o zbawieniu, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, a także rozwijać wspólnotę wiernych. Liturgia obchodzona przez kompletne zgromadzenie, jednak przewodnie zadania są najczęściej przewidziane dla ludzi w tym celu wyświęconych.

Założeniem, jaki ma mieć Rok wiary, ustanowiony przez kościół, ma stanowić stworzenie warunków do prawdziwego i odnowionego poczucia wiary, zastosowanie udziału misyjnego na potrzeby ponownej nauki. Musi też wyrazić wspólne zobowiązanie do lepszego zrozumienia i nauk kluczowych symboli wiary, jakie są obecne w Katechizmie Wiary Katolickiej. Katechizm powinien stanowić też podstawowym elementem umacniania w wierze, zwłaszcza dla tych, którzy dbają o zrozumienie prawdy wiernych.

W okresie przed ważnymi uroczystościami religijnymi przedstawiciele duchowieństwa organizują katechezy poświęcone podstawą wiary oraz liturgii (rok liturgiczny) każdego święta. Każda uroczystość łączy się z ważną zasadą wiary, związek między wiarą, życiem wiernych i liturgią. Mocne doznanie liturgii polega na połączeniu swojego życia z wyznawaną wiarą.

Reklamy